Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu przed sesją zdjęciową.

SESJA ZDJĘCIOWA

 1. Klient odpowiada za przyniesienie osobiście wybranej garderoby. Istnieje możliwość skorzystania z garderoby studyjnej. Można także skorzystać z usługi profesjonalnego wizażu za dodatkową opłatą (nie dotyczy ujętej usługi w pakiecie) – o czym należy wcześniej poinformować Fotografa przy ustalaniu terminu.
 2. Za szkody wyrządzone w studiu przez klienta, osoby lub zwierzęta, które przyszły z nim na sesję lub znajdują się pod jego opieką odpowiada klient.
 3. Klient bierze odpowiedzialność za zdrowie osób biorących udział w sesji. Ze względu na miejsce i charakter pracy, udział w sesjach noworodków –osoby chore lub przeziębione nie zostaną wpuszczone na sesję, natomiast opłata nie zostanie zwrócona. Klient może jednokrotnie zmienić termin sesji niezależnie od podanej przyczyny. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość drugiej zmiany terminu.

DANE OSOBOWE

 1. Klient przed przystąpieniem do sesji musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych (imię i nazwisko, e-mail oraz nr telefonu) w celu wykonania usługi. Dane te są przetwarzane przez Fotografa oraz laboratorium fotograficzne (w przypadku wydruków). W każdej chwili Klient może zażądać informacji, gdzie są dane i zażądać ich usunięcia. Usunięcie danych związane jest z zaprzestaniem usługi.
 2. Każdy Klient może zdecydować o zgodzie na publikację przez Fotografowa swojego wizerunku na: facebooku http://facebook.com/photoimpulsannarzasa,  instagramie: @photoimpuls_ar, stronach www.photoimpuls.pl, https://www.google.pl/maps, podczas wystaw, wernisaży, publikacji w prasie czy materiałach reklamowych
 3. Wymagane jest by Klient przy publikacji otrzymanych zdjęć informował o ich autorze.
 4. Przed przystąpieniem do sesji należy podpisać umowę oraz zgody RODO

ZDJĘCIA I TERMINY

 • Zdjęcia z sesji zdjęciowej przekazywane są w wersji cyfrowej poprzez aplikację Mafelo z dostępem do panelu Klienta.
 • Surowe zdjęcia zostaną przekazane do 5 dni roboczych od dnia wykonania sesji. Są one jedynie do podglądu dla Klienta.
 • Klient wybiera zdjęcia do 3 dni roboczych od dnia przekazania podglądu do surowych zdjęć.
 • Gotowe zdjęcia zostają przekazane do 20 dni roboczych w formacie .jpg w pełnej rozdzielczości oraz .png z logo Fotografa do użytku na portalach społecznościowych.
 • Nie udostępniam surowych plików.
 • Zgodnie z zasadami prawa autorskiego, zabrania się ingerencji w strukturę i treść fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów etc. a w szczególności usuwaniem znaku wodnego przez Klienta lub osoby trzecie. Klient akceptuje, że fotograf poprawia zdjęcia według własnej inwencji twórczej i własnego stylu.
 • Rezerwując udział w sesji zdjęciowej Klient oświadcza, iż zapoznał się z portfolio fotografa i w pełni akceptuje formę oraz styl przez niego prezentowane.
 • Zdjęcia przechowywane są przez 30 dni od momentu otrzymania ich przez Klienta. Po tym okresie są usuwane i nie ma możliwości ich odzyskania.

PŁATNOŚĆ

 1. Termin sesji jest rezerwowany na dwa dni. W tym czasie należy wpłacić zaliczkę za sesję w wymaganej wysokości na konto: mBank 11 1140 2004 0000 3202 8019 1551 PHOTOIMPULS Anna Rząsa
 2. W razie braku wpłaty w wyznaczonym terminie, rezerwacja jest automatycznie, bez informacji anulowana.
 3. W przypadku całkowitej rezygnacji z sesji bez podania uzasadnionej przyczyny wpłata za sesję nie podlega zwrotowi.
 4. Fotograf na kilka dni przed sesją drogą smsową/Facebook/e-mail potwierdza datę i godzinę sesji. W przypadku braku reakcji do dnia poprzedzającego sesję, Fotograf powiadamia o anulowaniu terminu sesji. Punktualność przybycia na sesję jest bardzo ważna.
 5. Druga część płatności następuje w momencie dokonania wyboru zdjęć.

Powyższy regulamin został stworzony po to by uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, a sesja przebiegała w miłej atmosferze 🙂

Dziękuję za za wybranie moich usług i do zobaczenia 🙂

Anna Rząsa